Brūkleņu Vaccinium vitis-idaea šķirņu pavairošanas un audzēšanas metodikas izveide

Projekta LAD reģistrācijas Nr. 18-00-A01620-000011

Projekts tiek īstenots ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada pasākuma 16. „Sadarbība” 16.2 apakšpasākuma „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros.

Mērķis ir izstrādāt metodiku brūkleņu Vaccinium vitis-idaea šķirņu pavairošani un audzēšanai, kas izmantojama komarcstādījumu ierīkošanai un komerciālai stādaudzēšanai.

Projekta īstenošanas laiks: 11.07.2018 – 30.11.2021

Projekta partneri:
Latvijas Universitāte - vadošais partneris (Botāniskais dārzs, Bioloģijas Institūts)
z/s Kaigi
SIA Stādaudzētava Dimzas
Nodibinājums „Stādu un kūdras inovāciju fonds”

Projekta vadītājs Dr. biol. Signe Tomsone

Uzdevumi:

 1. eksperimentāli izmēģināt un konstatēt optimālo vides un bioloģisko faktoru kopumu brūkleņu dažādu šķirņu pavairošanai divos veidos:
  • ar meristēmu kultūrām, kas ir piemērota stādu iegūšanai lielā apjomā,
  • ar dārzkopībā un augļkopībā tradicionālām metodēm (spraudeņiem, noliektņiem, dalīšanu) – mazāka apjoma stādaudzētavu un interesentu vajadzībām,
 2. izmēģināt un konstatēt optimālo faktoru kopumu brūkleņu audzēšanai lauka apstākļos, t. sk., mēslošanas režīmu,
 3. balstoties uz pavairošanas un audzēšanas izmēģinājumos iegūtajiem rezultātiem, sagatavot brūkleņu pavairošanas un audzēšanas metodikas aprakstu,
 4. izplatīt informāciju par brūkleņu audzēšanu, pavairošanu:
  • iepazīstināt tiešā labuma guvējus – stādaudzētājus, augļkopjus, dārzkopjus, pārstrādātājus u. c. interesentus, tajā skaitā rekultivējamo kūdras lauku apsaimniekotājus ar brūkleņu kultūras audzēšanas iespējām,
  • zinātniskās konferencēs un publikācijās atspoguļot pētījuma rezultātus,
  • informēt plašu sabiedrību par jaunas kultūras ieviešanas iespējām un projekta norisi.

Noslēgumā izveidos plānu - rekomendācijas meristēmu kultūru, augu un stādījumu uzturēšanai pēc projekta beigām, kas iegūti/ierīkoti projekta laikā, lai partneri turpinātu novērojumus secinājumiem par ziemcietību, slimību izturību, ražību, ilgstošu kultivēšanu un citiem būtiskiem rādītājiem.

Partneru funkciju sadalījums:

Nodibinājums „Stādu un kūdras inovāciju fonds” - lauka audzēšanas izmēģinājumi rekultivējamos kūdras laukos, t. sk.:

Latvijas Universitāte – projekta koordinācija un zinātniskā vadība, t.sk.:

z/s Kaigi – pavairošanas un lauka audzēšanas izmēģinājumi, t. sk.:

SIA Stādaudzētava Dimzas – pavairošanas izmēģinājumi, t. sk.:

Visiem partneriem kopā: novērojumi, rezultātu fiksēšana, dalība informatīvajos un publicitātes pasākumu nodrošināšanā, līdzdalība brūkleņu pavairošanas un audzēšanas metodikas apraksta sagatavošanā.

Projekta finansējums 99569.00 EUR, t. sk., ELFLA atbalsts 89612.10 EUR (90%) un partneru ieguldījums 9956.90 EUR (10%).

"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"

Projekti

SKIF kontakti

VALDE

Silvija Apšiniece
+371 22334990
silvija.apsiniece@skif.lv

Uldis Ameriks
+371 29103943
uldis.ameriks@skif.lv

Sabīna Alta
+371 29182962
Sabina.alta@skif.lv

Rekvizīti

“Stādu un kūdras inovāciju fonds” Nodibinājums
Reģ. Nr. 40008270563
PVN reģ.nr.: LV40008270563
AS Swedbank HABALV22
Konta nr.: LV72HABA0551044398337
Juridiskā adrese: Slēpotāju iela 17-1, Rīga, LV-1024

„Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta diensests”